کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده +تصاویر

این کیک بزرگ که شبیه به یک انسان است و از یکی از شخصیت های جنگ ستارگان الهام گرفته است توسط آماندا اوکالیف ساخته شده است.

این کیک 180 سانتی متر طول و 140 کیلو وزن داشت که دل 600 نفر از اهالی بوستون ماساچوست را سیر و شاد کرد.

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

کیک بزرگی که شبیه به آدم ساخته شده

 

 

مطالب مشابه را ببینید!