گذر زهره از آسمان ایران+کلیپ

زهره که پس از ماه درخشان ترین شیء در آسمان شب است، بامداد چهارشنبه به وقت ایران روی یک خط مستقیم میان زمین و خورشید قرار گرفت. حاصل آن، ظاهر شدن یک قرص سیاهرنگ بر صفحه خورشید موسوم به گذر زهره بود که زمانی یکی از هیجان انگیزترین رویدادهای نجومی بود. 

مطالب مشابه را ببینید!