گذر زهره از آسمان ایران+کلیپ

زهره که پس از ماه درخشان ترین شیء در آسمان شب است، بامداد چهارشنبه به وقت ایران روی یک خط مستقیم میان زمین و خورشید قرار گرفت. حاصل آن، ظاهر شدن یک قرص سیاهرنگ بر صفحه خورشید موسوم به گذر زهره بود که زمانی یکی از هیجان انگیزترین رویدادهای نجومی بود. 

نوشته های مشابه