گرانترین تی شرت دنیا از جنس پوست تمساح!

گرانترین تی شرت دنیا از جنس پوست تمساح!

جنس این تی شرت از پوست تمساح است و با دست دوخته شده و در سری پوشاك آقایان قرار می گیرد.

گرانترین تی شرت دنیا

نوشته های مشابه