گربه ای در در روسیه که 4 گوش دارد +عکس

این بچه گربه به دلیل دو گش اضافه اش توجه ساکنان این محل را به خود جلب کرده است.

این بچه گربه درگاراژی در شهر ولادی وستک روسیه همراه با مادرش زندگی می کند.

گربه ای در در روسیه که 4 گوش دارد

گربه ای در در روسیه که 4 گوش دارد

مطالب مشابه را ببینید!