گفتگو با پدر مرتضی پاشایی پس از فوت مرتضی

پدر مرتضی پاشایی
پدر مرتضی پاشایی: مرتضی تا آخرین لحظه عمرش جنگید

پس از فوت دلخراش این خواننده پاپ که صبح امروز اتفاق افتاد پدر این خوانده ضمن تسلیت به جامعه موسیقی کشور گفت: «متاسفم و حرفی برای گفتن ندارم. مرتضی تا لحظه آخر جنگید و قدم عقب نگذاشت. از تمام کسانی که دراین مدت به مرتضی و خانواده اش لطف کردند ممنونم و امیدوارم بتوانم این خیل عجیب انرژی مثبت را پاسخگو باشم.»

 

وی در ادامه درباره روزهای نخست اطلاع از بیماری پسرش گفت: «15 آبان ماه سال گذشته بود که متوجه شدیم و سریعا اقدام کردیم و 21آبان ماه هم در بیمارستان «نیکان» مرتضی تحت عمل جراحی قرار گرفت. هر وقت قطعه «عصر پاییزی» مرتضی را می‌شنوم، یاد خاطراتی می افتم که نمی‌شود گفت خاطرات خوب یا بد. این قطعه را که می شنوم، به فکر فرو می‌روم. هنوز هم یادم نمی رود که تا لحظه آخر انرژی و انگیزه داشت و فقط به عشق دوستدارانش جنگید.»

 

پدر این خواننده پاپ در انتهای صحبت هایش نیز گفت:‌«از برادران کُرد (مهدی و عباس) و مهرزاد امیرخانی ممنونم. آنها در این روزهای سخت به شدت پیگیر کارهای بیمارستان بودند. از همه آنهایی هم که آمدند تشکر می کنم و امیدوارم مرتضی از امروز باز هم بتواند در ذهن خیلی ها خالق عاشقانه ترین لحظات باشد.من به وجود مرتضی افتخار میکنم نه بخاطر هنرمند بودنش بلکه بخاطر انسانیت، شرافت، وفاداری و مهربانی اش.

 

این را برایش هم نوشته بودم و وقتی خواند این جمله برایش خیلی جالب بود و آن را تابلو کرد و روبروی تختش گذاشت و میگفت از این حرف روحیه میگیرد. به او گفتم دعای ملت ایران و پدر و مادرت پشت سر تو هست و محکم قدم بردار همانطور که تا امروز به مردم کمک میکردی، همانطور محکم قدم بردار، ایمانت به خدا را بیشتر کن . خدا هم در هر شرایطی حواسش به تو هست. امروز هم اعتقاد دارم حواس خدا به او بود و خواست کمتر درد بکشد.»

مطالب مشابه را ببینید!