گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم سزار 2014

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در مهمانی بعد از مراسم اهدا جوایز سینمایی سزار ۲۰۱۴ در پاریس

گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم سزار 2014
گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم سزار 2014

گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم سزار 2014
گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم سزار 2014

 

مطالب مشابه را ببینید!