گوگل عکس متحرک خشک شدن دریاچه ارومیه را منتشر کرد

گوگل عکس متحرک خشک شدن دریاچه ارومیه را منتشر کرد

گوگل تصاوير جالبي از كوچكتر شدن درياچه اروميه از سال 1984 تا كنون را  منتشر كرده است.

دریاچه ارومیه, خشک شدن دریاچه ارومیه

مطالب مشابه را ببینید!