مجله تاپ‌ناز‌

شرایط لازم برای کاشت و پرورش گیاه ثعلب

در این بخش توضیحاتی در مورد کاشت و پرورش گیاه ثعلب را در اختیار شما قرار داده ایم و می توانید خودتان این گیاه را پرورش دهید. گیاه ثعلب گیاهی چند ساله است. ثعلب دارای برگ های خوشه ای پهن با رنگ سبز تیره است که برگ های تحتانی آن نوک باریک و تیزی دارند. در روی برگ های فوقانی این گل لکه های قهوه ای رنگ دیده می شود. رنگ گل های آن سفید یا صورتی است که روی آنها نقاط یا خط های بنفش و یا ارغوانی وجود دارد. این گل ها در فاصله بین اردیبهشت تا تیر ماه شکوفا می شوند. این گیاه پایا به دو صورت پنجه ای و گرده است که نوع پنجره ای آن قوی تر است. باید بدانید که ثعلب مایه اکسیر بستنی می باشد. در ادامه با پرورش گیاه ثعلب آشنا شوید.

روش پرورش گیاه ثعلب

گیاه ثعلب در چمن زارهای مرطوب نواحی کوهستان، جنگل ها و مکان هایی که جریان آب همیشه در آنها وجود دارد، یافت می شود. در ایران این گیاه در نواحی مرطوب کوه کوه گلزا، آذربایجان، دیلمان، الموت و کوه های کردستان می توان مشاهده نمود. برای پرورش گیاه ثعلب باید نکاتی را رعایت کرد که در ادامه ما به این نکات اشاره خواهیم کرد.

 

شرایط لازم برای کاشت و پرورش گیاه ثعلب

شرایط اکولوژیک ثلعب

یکی از عوامل مهم برای رشد این گیاه، آبیاری و کیفیت آن است. باید دقت کنید که زیاده روی در آب دادن به ثعلب می تواند باعث آسیب این گیاه شود. دمای مناسب برای گل دادن این گیاه هم 10 درجه سانتی گراد در روز و در شب 12 تا 24 سانتی گراد است. این گیاه در دمای 23 درجه سانتی گراد هم می تواند به زندگی خود ادامه دهد. اگر مدت زیادی در معرض این دما باشد ممکن است آسیب هایی به آن وارد شود. باید توجه داشته باشید که حداکثر دو هفته خاک این گیاه به کود نیاز دارد. از کودهای کند آزاد شونده برای ثعلب استفاده می کنند. این گیاه برای اینکه دارای رشد مطلوبی باشد نیاز به کود از ته دارد که به صورت پیش کاشت در خاک قرار خواهد گرفت.

شرایط لازم برای کاشت و پرورش گیاه ثعلب

تکثیر و کاشت گیاه ثعلب

این گیاه را می توان با قلمه زنی انتهای هم گسترش داد. طول قلمه انتهایی معمولا 30 تا 37 سانتی متر است و دارای 12 برگ و چند ریشه هوایی است. این قلمه را می توانید بدون بستر کشت مخصوص در گلدان رویش بدهید. این گیاه از دسته گیاهان هاگزا است که توسط غدد زیر زمینی هم تولید مثل می کند. به بذرهایی که ثعلب تولید می کند بذر لختی می گویند زیرا آندوسپرمی و مواد غذایی نداشته اند. در نتیجه بدون کمک قارچ ها، این بذرها در طبیعت جوانه نمی زنند. همین بذرها در آژمایشگاه ها در محیط های رشد مصنوعی با رسیدن مواد ذایی مناسب جوانه می زنند و قابل تکثیر هستند.

گیاه ثعلب را می تواند توسطه بوته از پایه مادری تکثیر کرد. برای این کار باید بوته دارای 6 پیاز باشد و محل برش ریزوم از میان سومین و یا چهارمین پیاز کاذب باشد. حال باید هر دو قسمت را به صورت جداگانه در گلدان های مجزا کاشت.

مطالب مشابه را ببینید!