گیر دادن عجیب و خنده دار یک غاز به انسان+کلیپ

گیر دادن عجیب و خنده دار یک غاز به انسان+کلیپ

کلیپ خنده دار

این غاز گویا دیواری کوتاه تر از این اقا پیدا نکرده و گیر سه پیچ به او داده….

مطالب مشابه را ببینید!