گزارش تصویری: سیزده به در تهران سری دو

گزارش تصویری: سیزده به در تهران سری دو
مردم تهران روز سیزدهم فروردین مصادف با روز طبیعت را با شادابی و طراوت بهار در دامن طبیعت گذراندند.

نوشته های مشابه