20 فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند +تصاوير

20 فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند +تصاوير

علي رغم فروش موفقيت آميز برخي فيلمهاي سال 2013 ،‌تعداد فيلمهاي ناموفق و آنهايي كه در گيشه شكست خورده اند بيشتر از فيلمهاي پرفروش بوده است.

 

20 فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند +تصاوير

 

علي رغم فروش موفقيت آميز برخي فيلمهاي سال 2013 ،‌تعداد فيلمهاي ناموفق و آنهايي كه در گيشه شكست خورده اند بيشتر از فيلمهاي پرفروش بوده است. فيلمهايي كه با وجود بازيگران سرشناس با شكستهاي كمرشكني مواجه شدند كه نمونه آنها را مي توان در فيلم «رنجر تنها»‌ ،‌ «سوءظن» و «بازي ايندر» با حضور «جاني دپ» و «هريسون فورد» مشاهده كرد.
«رنجر تنها»‌ محصول  ديزني
بودجه توليدي : 215 تا 250 ميليون دلار
فروش : 260 ميليون و 500 هزار دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«دپارتمان ارواح» (R.I.P.D) محصول يونيورسال
بودجه توليدي : 130 ميليون دلار
فروش : 78 ميليون و 300 هزار دلار

 

«گلوله در سر» محصول وارنر
بودجه توليدي : 55 ميليون دلار
فروش : 9 ميليون و 500 هزار دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«پير پسر» محصول فيلم ديستريكت
بودجه توليدي : 35 ميليون دلار
فروش : 4 ميليون دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«سوءظن» محصول رلاتيويتي
بودجه توليدي : 35 ميليون دلار
فروش : 13 ميليون و 800 هزار دلار
«بازي ايندر» محصول لاينزگيت رساميت
بودجه توليدي : 110 ميليون دلار
فروش : 87 ميليون و 900 هزار دلار

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«عمارت پنجم» محصول دريم وركس
بودجه توليدي : 28 ميليون دلار
فروش :‌يك ميليون و 700 هزار دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند
«شهر منهدم» محصول فاكس
بودجه توليدي : 35 ميليون دلار
فروش : 19 ميليون و 700 هزار دلار

«ازدواج بزرگ» محصول لاينزگيت
بودجه توليدي : 35 ميليون دلار
فروش : 21 ميليون و 800 هزار دلار

«خارج از كوره» محصول رلايتويتي
بودجه توليدي : 22 ميليون دلار
فروش ‌: 10 ميليون و 900 هزار دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«طبيعت سياه» محصول فاكس سرچ لايت
بودجه توليدي : 17 ميليون و 500 هزار دلار
فروش : 7 ميليون دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند
«فراري» محصول برادران وارنر
بودجه توليدي : 18 ميليون  دلار
فروش : 10 ميليون و 500 هزار دلار

«برت واندرستون شگفت انگيز» محصول وارنر
بودجه توليد :‌ 30 ميليون دلار
فروش :‌ 22 ميليون و 500 هزار دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«پيليز» محصول لاينزگيت
بودجه توليدي :‌ 15 ميليون دلار
فروش : 9 ميليون و 300 هزار دلار

«نبرد سال» محصول سوني
بودجه توليدي :‌ 20 ميليون دلار
فروش : 15 ميليون و 600 هزار دلار

«هوم فرانت» محصول اُپن رود
بودجه توليدي : 22 ميليون دلار
فروش : 19 ميليون و 900 هزار دلار

«پرندگان آزاد» محصول رلايتويتي
بودجه توليدي : 55 ميليون دلار
فروش : 54 ميليون دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«موجودات زيبا» محصول وارنر
بودجه توليدي : 60 ميليون دلار
فروش : 60 ميليون دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

«آخرين پايداري»
بودجه توليدي : 45 ميليون دلار
فروش : 48 ميليون و 300 هزار دلار

«ميزبان» محصول اُپن رود
بودجه توليدي : 40 ميليون  دلار
فروش :‌ 48 ميليون و 200 هزار دلار

 

اخبار,اخبار فرهنگی, فيلم كه در گيشه 2013 شكست خوردند

 

اخبار فرهنگی – سينما خبر

مطالب مشابه را ببینید!