ماجرای زن 20 ساله که از شوهر 16 ساله اش شاکی شد!

شوهر 16 ساله که به جای رسیدن به خانواده و همسرش در کوچه ها با پسر بچه ها بازی میکرد باعث شد عروس خانم از وی شکایت کند.

زن 20 از شوهر بچه سالش در سال 1355 شکایت کرد!

خبر حوادث : زن 20 ساله که با پسری 16 ساله ازدواج کرده بود، تحمل بازیگوشی های شوهرش را نداشت و به دلیل اینکه وی با پسرهای کم سن و سال همبازی می شد از او شکایت کرد. ماجرای شکایت این زن از شوهرش در روزنامه آن زمان منتشر شد که بسیار جالب است.

ماجرای زن 20 ساله که از شوهر 16 ساله اش شاکی شد!

همبازی شدن شوهر با بچه های کوچه!

 

شکایت زن 20 ساله از شوهر شانزده ساله!

مطالب مشابه را ببینید!