مجله تاپ‌ناز‌

28 دلیل منطقی برای افتخار کردن به خانم بودن!

خانم

آقایان جوگیر نشید!

1 _ نام هر گل زیبایی در طبیعت است را روی شما می گذارند.
2 _ هنگامی که رنگ پریده یا بیمار هستید با کمی وسایل آرایش می توانید خود را زیباتر کنید و هیچ کس هم از شما ایراد نمی گیرد.
3 _ تمام شاعران ایران زمین در وصف گل روی شما هزاران شعر گفته و خط و خال و چشم و ابروی شما را ستوده اند.
4 _ مجبور نیستید سر کار بروید و پول یک ماه کار و تلاشتان را برنج و گوشت و نخود و لوبیا بخرید.
5 _ به راحتی و با اعتماد به نفس هر وقت که لازم بود گریه می کنید و غم و غصه هایتان را در دل جمع نمی کنید تا سکته کنید.
6 _ عمرتان بسیار طولانی است.
7 _ آنقدر حرف برای گفتن دارید که هرگز کم نمی آورید.
8 _ همیشه یک عالمه دوست و رفیق ناب دارید و کمتر گرفتار رفیق ناباب می شوید.
9 _ هرگز در حمام خود را گربه شور نمی کنید.
10 _ بزرگ شده اید و کمتر برای طرفداری از تیم قرمز و آبی یا این حزب و آن حزب جلز و ولز کرده و کرکری می خوانید.
11 _ ریش و سبیل ندارید که موقع آب خوردن قبل از خودتان سبیلتان آب بنوشد.
12 _ عشق و هنر ابداع شماست.
13 _ همیشه جوان تر از سنتان هستید و هیچ کس نمی داند شما چند ساله اید.
14 _ از سن 9 سالگی به بلوغ عقلی و جسمی می رسید و حالا حالاها باید بدوند تا به پای شما برسند!
15 _ بهشت زیر پای شماست.
16 _ اگر موهایتان مرتب نبود یا وقت برای مرتب کردنشان نداشتید، با سر کردن یک روسری قضیه حل است.
17 _ همیشه در کیفتان آینه دارید.
18 _ همیشه تمیز و نظیف و خوشبو هستید.
19 _ به وزنتان اهمیت می دهید و شکمتان جلوتر از خودتان وارد اتاق نمی شود.
20 _ همیشه مقداری پول برای روز مبادا دارید که جز خودتان هیچ کس از جای آن خبر ندارد
21 _ مجبور نیستید از این خانه به آن خانه بروید و خواستگاری کنید، مثل خانمها در خانه می نشینید تا دیگران با کلی منت و خواهش و التماس و گل و هدیه!!! از شما اجازه حضور بگیرند.
22 _ می توانید موهایتان را بلند یا کوتاه کنید و هر نوع لباسی که دوست دارید بپوشید و هر نوع کفشی را بپسندید به پا کنید از اسپرت تا پاشنه سه سانتی و بالاتر.
23 _ مجبور نیستید بارهای سنگین را جابه جا کنید یا تن به مشاغل سخت و پایین بدهید چراکه شما یک خانم هستید!
24 _ حق تقدم با شماست.
25 _ مرد از دامن شما به معراج می رود.
26 _ هرگز از فرط خشم نعره نمی کشید و از فرط حسادت کبود نشده و خون راه نمی اندازید.
27 _ نیم بیشتر صندلی های دانشگاه ها را شما تصاحب کرده اید.
28 _ ضعیف کش نیستید و دق و دلی رئیس اداره تان را در خانه خالی نمی کنید

مطالب مشابه را ببینید!