3 عکس قدیمی و جالب از تهران

یکی از دروازه های قدیمی تهران زمان قاجار

میدان قدیمی تهران

میدان توپخانه سال1320

میدان توپخانه سال 1320

میدان توپخانه تهران

مطالب مشابه را ببینید!