5 اشتباه پسران در ملاقات اول

پسر خنده دار

پس از اینکه 8 اشتباه دختران در ملاقات اول را بررسی کردیم در این قسمت پنج اشتباه بزرگی كه مردان هنگام ملاقات اولیه شریك زندگی آینده خود مرتكب میشوند را میخوانید.

1- او را لمس نكنید

چه از لحاظ شرعی و چه از لـحاظ اجـتـماعی نباید تا زمانیكه با همسر آینده خود محرم نشده اید او را لمس نمایید.سعی نكنید دست او را بگیرید و یا چسبیده به او بنشینید. برخی مردان به اشتباه تصور می كنند كه لمـس كردن باعـث روشـن شـدن موتـور طرف مقابل شـده و وی نـیـز  همان كار را انجام خواهد داد. در حالی كه برعكس این مسئـله درست میباشد.  هرقدر بیشتر سعی كنیـد دسـت او بـگیرید، بـه همان اندازه تمایل وی برای گرفتن دست شما كمتر خواهد شد.

یك مرد عاقل خودش را كنار كشیده و به همسرش اجازه میـدهد كه در صورت تمـایلـش دسـت او را بـگیرد. بـه ایـن تـرتیب انسانی باكلاس و متشخص در نظر وی جلوه خواهید كرد.

2- درباره زنان دیگر صحبت نكنید

درمورد همسر یا نامزد قبلی خود حرف نزنید. در مورد دختر شگفت آوری كه روزی خیال ازدواج با او را داشتید و در رویاهای خود او را می پروراندید، سختی به میان نیاورید. فكر كنید. وقتی زنی از مرد دیگر پیش شما تعریف میكند، دچار پریـشان حالـی مـی شوید. فضای اولین دیدار خود را با همسر آینده تان با صحبت نكردن درباره زنان دیگر رومانتـیـك و جذاب نگاه دارید.

بیشتر : در اولین قرار ملاقات به این نکات توجه کنید

3- فخر فروشی نكنید

همه زنان بارها و بارها شندیده اند، صدها و یا هزاران مرتبه.هرقدر بیشتر به لاف زدن و بالیدن به خود بپردازید، از جذابـیت كـمـتـری بـرخوردار خـواهیـد گشت. اجازه دهید او به تدریج به محاسن شما پی ببرد.بجای بیان قابلیتهای خود برای تحت تاثیر گذاشتن وی، بگذارید شما را به عنوان انسانی مبهم و اسرار آمیز كه نمی تـواند دركـش كـنـد، تجربه نماید. این عمل باعث خواهد شد كه او میزان علاقه اش برای خبردار شدن از وضعیتهای گوناگون شما از قبیل شرایط پولی، ورزشی، كاری و غیره افزایش چشمگیری بیاید.

4- گفتگو را ملایم و مثبت نگاهدارید

برخی اوقات مردان بدون فكر كردن و حتی بدو ن اینكه بدانند چه كار میـكنند، صحـبت را به موضوعاتی سـنگین و منفی می كشانند. هیچ دلیل مفید و سازنده ای بـرای اینـكار وجود نداشته و تنها باعث از بین بردن لطف گفتگو و كاهش اشتیاق طرف مقابل خواهد شد. این كاری روماتیك نیست! در مـورد تـروریسم، ویـروس سارس و یا اینكه مدیر شما آدم بداخلاقی است،صحبت نكنید.جزئیات دلایل جدا شدن از همسر یا نامزد قبلی خود را بازگو ننمایید. موضوعات سنگین را كنار بگذارید!

5- در مورد مسائل جنسی صحبت نكنید

زنان از شنیدن صـحبـتهای جنسی متنفرند. برخی از مردان اینكار را انجام میدهند ولی شما قرار نـیـست بـه ایـن عـمـل مـبـادرت ورزیـد چون می خواهید متفاوت باشید. مایل نیستید از طریق گفتن اینكه چقدر به مسائل جنسی اهمیت میدهید او را تـحـت تاثـیـر قرار دهید. دوسـت ندارید به برخی چیزها تلویحا” اشاره كنید تا این تصور را در او بوجود آورد كه میتوانید قهرمان رویاهای جنسی او باشید. خیر. شما میخواهید آرام و با كلاس باشید. اگر در ملاقات آغازین با شریك آینده زندگی خود مسائل جنسی را پیش بكشید در حقیقت به میزان احساس راحتی و آرامش او حمله خواهید كرد.

خوب، آقایان اینهم از این. اكنون شـروع كـرده و در خـواستگاری بعدی این پیشنهادات را بكار برده و نتیجه را حتما” به ما گزارش كنید.

بخاطر داشته بـاشـید: اگـر آنچـه كه صحصیح است را انجام دهید، او از دست شما رها نخواهد شد.

نوشته های مشابه