مجله تاپ‌ناز‌

5 چیستان ساده

5 چیستان ساده

چیستان

1. آن چیست که من دارم، تو داری، اما ما نداریم؟

 ۲. آن چیست که وقتی باران می‌بارد، خیس نمی‌شود؟

 ۳. آن چیست که هم ماه دارد، هم نانوا و هم داروخانه؟

 ۴. آن چیست که همه‌چیز می‌نویسد، ولی خودش سواد ندارد؟

 .

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ:

۱. نقطه، ۲. دریا، ۳. قرص، ۴. خودکار

مطالب مشابه را ببینید!