استخدام شرکت رایتل سال ۹۲

شرکت رایتل، اپراتور سوم تلفن همراه کشور با هدف ارائه خدمات نسل سوم (۳G) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه کار و آشنایی با زبان انگلیسی دعوت به همکاری مینماید.

رایتل

جزوه آموزش تخصصی برای جلسه مصاحبه

عنوان شغل رشته تحصیلی توانمندی ها
متخصص سیستم های صورتحساب نرم افزار، فناوری اطلاعات، الکترونیک تجربه و تخصص در زمینه نصب، راه اندازی و یکپارچه سازی سیستم های شارژینگ و صورتحساب مشترکین دائمی و اعتباری
متخصص سیستم های مدیریت تقلب نرم افزار، فناوری اطلاعات، الکترونیک قابلیت پیاده سازی سیستم های مدیریت تقلب در صنعت موبایلطراخی و تعریف موارد تقلب و فرآیندهای شناساییآشنایی با عناصر شبکه، منابع اطلاعاتی و سیستم های شارژینگآشنایی با شبکه GSM
متخصص سیستم های تضمین درآمد نرم افزار، فناوری اطلاعات، الکترونیک قابلیت پیاده سازی سیستم های تضمین درآمدآشنایی با مفاهیم شارژینگ و شبکهآشنایی با شبکه GSM
متخصص سیستم های Unix Base, Oracle, Virtualization نرم افزار، فناوری اطلاعات، الکترونیک تسلط بر کار با سیستم های ذخیره سازی اطلاعات همانند SAN Storage ها (ترجیحاً EMC Storage) و Tape هامسلط به DataBase اوراکلتسلط به راه اندازی و نگهداری سیستم عامل های Linux Base و Unix Base
متخصص شبکه دیتا نرم افزار، فناوری اطلاعات، الکترونیک آشنایی با CCIE, CCSPتوانایی نصب و راه اندازی شبکه دیتاآشنایی با مفاهیم ۳G
متخصص پرتال مهندسی نرم افزار تسلط به تحلیل و پیاده سازی نرم افزارتسلط بر سیستم های موبایلآشنایی با WAP Portalآشنایی با HTML/Javascriptتسلط بر مفاهیم پرتال های EnterpriseWeb 2.0

Enterprise 2.0

متخصص IP الکترونیک، مخابرات آشنایی با شبکه IP/MPLSآشنایی با تجهیزات Huawei ,ZTE, Siemensدانش Ethernet ,WLAN , layer 2 switchingآشنایی کامل با شبکه های TCP/IPآشنایی با پروتکلهای routingآشنایی با تکنولوژی MPLS شامل VPN های L2/L3 و مهندسی ترافیک
تکنسین فیبر نوری الکترونیک، مخابرات تجربه اجرای پروژه های فیبر نوری در زمینه مخابراتآشنایی با تجهیزات Huawei, ZTE, Siemensقابلیت بررسی نقشه های طراحی فیبر
متخصص Ps core الکترونیک، مخابرات آشنایی و تسلط کامل به طراحی و معماری شبکه سوییچ دیتا و آشنایی با مفاهیم IP/MPLS
متخصص Cs core الکترونیک، مخابرات مسلط به طراحی و معماری شبکه سوییچینگ (R4)، تجربه در زمینه مدیریت پیاده سازی شبکه موبایل و آشنایی کامل با مفاهیم و نحوه اندازه گیری ترافیک
متخصص VAS الکترونیک، مخابرات برنامه ریزی و پیاده سازی VAS/INبرنامه ریزی و پیاده سازی TDM/A-bis/A-ter/A-intدانش CCNAپیاده سازی و گسترش دستورالعمل های عملیاتی مرتبط با MMSC, SMSC, E-Refill, CVBS
کارشناس/ کارشناس ارشد پیاده سازی نرم افزار های کاربردی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)، مهندسی برق (گرایش مخابرات) دانش، تجربه و مهارت فنی لازم بمنظور طراحی، پیاده سازی، توسعه، تغییر، تحلیل نیازها و ارتقاء کارایی نرم افزارهای کاربردی موبایل؛ همچنین اجرای فرایند‌ها متناسب با نیازهای خاص تعریف شده و توسعه‌ آنها؛ اطمینان از اجرای فرایندهای مستند شده و مستندسازی مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار؛ ارائه پیشنهاد، مشاوره و همفکری با سایر توسعه دهندگان و برنامه نویسان
کارشناس/ کارشناس ارشد طراحی مدل مفهومی سرویسهای مخابراتی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)، مهندسی برق (گرایش مخابرات) دانش، تجربه و مهارت فنی لازم بمنظور طراحی و تدوین ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ سرویسهای جدید مخابراتی، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ از قبیل، جمع آوری و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی سرویس؛ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ فنی و تجاری سرویس، اﻧﺘﺨﺎب شاخصهای ﻣﻘایسه ای، ﺗﺪوﯾﻦ ساختار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺪل داده ای مربوطه و بهینه سازی مدلهای مفهومی دریافتی از سوی سایر تامین کنندگان سرویس
کارشناس/ کارشناس ارشد تست و یکپارچه سازی سرویسهای مخابراتی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)، مهندسی برق (گرایش مخابرات) دانش، تجربه و مهارت فنی لازم بمنظور تست و یکپارچه سازی سرویسهای مخابراتی بر روی شبکه تست (شبکه شبیه سازی شده شبکه اصلی اپراتور)؛ طراحی، تدوین و اجرای سناریوهای تست، ارزیابی و تحلیل نتایج حاصله بهمراه اجرای عملیات لازم بمنظور یکپارچه سازی سرویس
متخصص بازاریابی تجاری مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط مدیریت بر فرایند طراحی ، تولید ، نصب و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و مدیریت بر انجام تحقیقات بازار
متخصص برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط جمع آوری و تحلیل اطلاعات از واحدهای مرتبط، اولویت بندی فرایندها و نظارت بر اجرای آنها و زمانبندی فعالیت ها
کارشناس رویدادها مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط بودجه بندی و انجام امور اجرایی رویدادها
متخصص فروشگاه های مشارکتی مدیریت، اقتصاد، آمار و سایر رشته های مرتبط آشنایی با اصول و مفاهیم فروشبرنامه ریزی فروش و تحلیل بازارتجربه در زمینه فروش مویرگیآشنائی با استراتژی بازار و تکنیک های فروشآشنائی با مفاهیم مالیآشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام

آشنایی با نرم افزارهای Office

متخصص مراکز خدمات مشتریان مدیریت، اقتصاد، آمار و سایر رشته های مرتبط آشنائی با اصول و مفاهیم فروشآشنایی با اصول رفتار با مشتریان در مراکز خدمات مشتریانداشتن تجربه در کار فروشگاه و ارائه خدمات پس از فروشآشنائی با فروش محصولات الکترونیک و مخابراتیآشنائی کامل با نرم افزار های Office
متخصص بازاریابی تجاری مخابرات، برق، کامپیوتر، MBA آشنایی با فرآیندهای فروشتسلط بر تهیه ، تجزیه و تحلیل طرح های تجاری و آشنائی با نرم افزار های تخصصیآشنائی کامل با سرویس های مخابراتیتسلط کامل به فنون مذاکره و اصول قراردادهاآشنائی کامل با نرم افزار های Office
متخصص توزیع کننده الکترونیکی مدیریت، اقتصاد، آمار و سایر رشته های مرتبط تسلط به مفاهیم توزیع و فروش مویرگی بالاخص دز زمینه محصولات اینترنتی و مخابراتیتسلط به تحلیل و برنامه ریزی فروشتسلط به مدیریت توزیع کنندگان
متخصص توزیع کننده فیزیکی مدیریت، اقتصاد، آمار و سایر رشته های مرتبط تسلط به مفاهیم توزیع و فروش مویرگی بالاخص دز زمینه محصولات اینترنتی و مخابراتیتسلط کافی به تجزیه و تحلیل بازارتسلط مدیریت توزیع کنندگانتسلط به تحلیل و برنامه ریزی فروش
متخصص پشتیبانی عملیات برق، کامپیوتر، صنایع، فناوری اطلاعات، مدیریت اجرایی آشنایی با فرآیندها و پروسه های فروش و بازاریابیآشتائی کامل به خدمات پس از فروش و امور مشتریانتسلط به تجزیه و تحلیل مالی و آماریآشنائی کامل به حوزه مخابرات و صنعت تله کام
کارشناس ارشد سرویس IT، مهندسی برق، کامپیوتر، ترجیحاً دارای سابقه کاری در اپراتورهای تلفن همراه مدارک CCNP و CCNAآشنایی با اصول و روشهای بازاریابیآشنایی با خدمات مخابراتی
کارشناس سرویس مهندسی صنایع، IT، برق و مخابرات، ترجیحاً دارای سابقه کاری در اپراتورهای تلفن همراه آشنایی با خدمات مخابراتیآشنایی با مفاهیم بازاریابی
متخصص راه حل های مخابراتی مهندسی مخابرات، مهندسی کامپیوتر، ترجیحاً دارای سابقه کاری در اپراتورهای تلفن همراه دارای مدرک CCNP و CCIEآشنایی با خدمات سازمانی
کارشناس برنامه ریزی و توسعه کسب و کار کارشناس ارشد MBA یا مدیریت، ترجیحاً دارای سابقه کاری در حوزه مخابرات، IT آشنایی با خدمات و محصولات مخابراتیتسلط کامل بر مفاهیم توسعه کسب و کارتوانایی تدوین طرح تجاری و انجام امکان سنجی فنی و اقتصادیتوانایی ارزیابی جنبه های مالی طرحها از قبیل بودجه، هزینه ها، کنترل پیش بینی بازگشت سرمایهآشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیکتسلط بر روش های تحلیل بازار

توانمندی پایش بازار

کارشناس ارشد بازاریابی کارشناس ارشد MBA یا رشته های مدیریت، ترجیحاً دارای سابقه کاری در حوزه مخابرات و IT تسلط بر اصول بازاریابیآشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک بازارتسلط بر روش های تحلیل بازارآشنایی با روش های قیمت گذاری
کارشناس ارشد قیمت گذاری کارشناس ارشد MBA یا رشته های مدیریت، ترجیحا دارای سابقه کاری در حوزه مخابرات و IT تسلط بر اصول قیمت گذاریآشنایی با اصول مالی و حسابداریتسلط بر اصول بازاریابی
کارشناس ارشد خدمات سازمانی کارشناس یا بالاتر مدیریت MBA یا مخابرات، ترجیحا دارای سابقه کاری در حوزه ICT تسلط بر اصول بازاریابی و فروش سازمانیآشنایی با روشهای بازاریابی سازمانیتسلط بر روش های تحلیل بازارآشنایی با خدمات سازمانی اپراتورهای موبایل (B2B)
کارشناس ارشد وفاداری مشتریان کارشناس ارشد MBA یا رشته های مدیریت، ترجیحاً دارای سابقه کاری در حوزه ICT تسلط بر اصول بازاریابیآشنایی با اصول مدیریت ارتباط با مشتریآشنایی با اصول حفظ وفاداری مشتریان
کارشناس بخشبندی و تحلیل بازار کارشناس مدیریت بازرگانی، مدیریت یا MBA ، ترجیحاً دارای سابقه در حوزه مخابرات آشنایی با اصول و مفاهیم بازاریابیآشنایی با انواع روشهای تحلیل بازارآشنایی با بخش بندی بازار (Segmentation)آشنایی با روشهای تحلیل نیاز مشتریان
کارشناس برنامه نویسی پرتال کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار مسلط به معماری های نرم افزاری شامل WCSF و MVCمسلط به زبان برنامه نویسی C#مسلط به Windows App ،Web App، Web Serviceو Windows Serviceمسلط به تکنولوژی های طراحی وب شامل jQuery، Java Script، HTML5, CSS3آشنایی با بانک اطلاعاتی SQLآشنایی با محیطTFS
کارشناس وب پرتال کارشناس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات آشنایی با تکنولوژی ها و زبان های برنامه نویسی و زیرساخت شبکه های کامپیوتری، مسلط به نرم افزارهای Microsoft Office
کارشناس محتوای دیجیتال IT، مدیریت، MBA، دارای سابقه کار آشنایی با انواع محتوای دیجیتالتسلط بر خدمات و محصولات ارزش افزوده تلفن همراهتسلط کامل بر انواع پلتفورم های ارایه محتوای تلفن همراهآشنایی کامل با زنجیره ارزش و اکوسیستم تولید محتوای دیجیتال آشنایی کامل با فرآیند تولید محتوای تلفن همراه
کارشناس مباحث قانونی و رگولاتوری محتوا IT، مدیریت، MBA و سایر رشته های مرتب، ترجیحاً دارای سابقه کاری در حوزه رگولاتوری محتوای تلفن همراه تسلط کامل بر قوانین نظارتی محتوای تلفن همراهتسلط کامل به فنون مذاکره با نهادهای قانونی و رگولاتوری
کارشناس تحقیقات بازار کارشناس بازاریابی، مدیریت، MBA، صنایع، آمار و پژوهشگری اجتماعی تسلط بر انواع روش های تحقیق کمی و کیفیتسلط بر مفاهیم بازاریابیتسلط بر روش های تحقیق در خصوص محصول، قیمت گذاری، توزیع ، تبلیغات ، مشتری و رقباتسلط بر نرم افزارهای کاربردی و آماری در تحقیق بازارمهارت در کار تیمیدارای مهارت گزارش نویسی
کارشناس هوشمندی بازاریابی کارشناس بازاریابی، مدیریت، MBA، صنایع،کامپیوتر و فناوری اطلاعات تسلط بر انواع روش های تحلیل در بازاریابیتسلط بر مفاهیم بازاریابیتسلط بر روش های پایش بازار و رقباتسلط بر نرم افزارهای کاربردیمهارت در کار تیمیدارای مهارت گزارش نویسی
کارشناس پرداخت همراه (MPayment) صنایع، مدیریت بازرگانی و IT، ترجیحاً دارای سابقه کاری در حوزه پرداخت الکترونیک تسلط بر انواع روش های پرداخت الکترونیک و اصول بازاریابی و فروشتوانائی انجام کارگروهی وسرپرستی تیم کاریآشنایی با سیستمهای پرداخت الکترونیکآشنایی با شبکه های پرداخت الکترونیک بانکی
کارشناس سلامت همراه (M Health) کارشناسی یا بالاتر مدیریت بازرگانی و گرایش های فناوری اطلاعات IT، ترجیحاً دارای سابقه کاری در پروژه های سلامت الکترونیک مسلط به فرآیندها واصول بازاریابی وفروشتوانائی انجام کارگروهی وسرپرستی تیم کاریروابط عمومی قوی وآشنابه اصول وفنون مذاکرهآشنابه فعالیتهای حوزه IT و پروژه سلامت الکترونیک
متخصص پشتیبانی ثبت نام و فعال سازی مدیریت، حسابداری، اقتصاد یا سایر رشته های مرتبط تسلط بر فرایندها و رویه های مدیریت اسناد مشترکان وآشنائی با استانداردهای مربوطتسلط به سیستم های مدیریت الکترونیک اسناد و ثبت داده هاتسلط بر کامپیوتر و محیط Office
متخصص صورتحساب ها و کنترل اعتبارات مدیریت، حسابداری یا سایر رشته های مرتبط تسلط بر کلیه وظایف کاری حوزه کنترل اعتبار مشترکینتسلط بر کامپیوتر و محیط Office بخصوص نرم افزار Excel
اپراتور مرکز تماس حداقل فوق دیپلم تسلط بر فرآیند های عملیاتی مرکز تماسآشنایی با کامپیوتر و محیط Officeتوانایی کار در شیفت های مختلف شبانه روز و روزهای تعطیل
متخصص مالی و گزارشات حسابداری، مدیریت مالی، MBA تسلط کامل به آنالیز صورت های مالی بهای تمام شده در حوزه تله کامتسلط کامل به آنالیز بودجهتسلط به نرم افزارهای مالی و سیستم گزارشات
متخصص حسابداری رومینگ و اتصالات حسابداری، مخابرات، مدیریت مالی سابقه مرتبط در زمینه رومینگ در شرکت های مخابراتیآشنایی کامل با قوانین و قراردادهای رومینگ بین المللآشنائی کامل از فرآیند صورت حساب در صنعت تله کامآشنائی کامل در گزارشگری مالی
متخصص خرید داخلی برق، مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر، مدیریت تسلط کامل به زبان انگلیسیتسلط کامل به فرآیند خرید داخلیتسلط کامل به نرم افزارهای Officeروابط عمومی بالاآشنایی کامل با صنعت مخابرات
متخصص خرید خارجی برق، مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر، صنایع تسلط کامل به زبان انگلیسیتسلط کامل به فرآیند خرید خارجیتسلط کامل به نرم افزارهای Officeآشنایی با LC و مکاتبات تجاریتسلط به قراردادها و مذاکراتتجربه کار در اپراتورها
متخصص قراردادها مدیریت، حقوق و سایر رشته های مرتبط تسلط کامل به زبان انگلیسیتسلط کامل به فرآیند خرید خارجیتسلط کامل به نرم افزارهای Officeآشنایی با LC و مکاتبات تجاریتسلط به قراردادها و مذاکراتتجربه کار در اپراتورها
کد مطلب: 140180
مطالب مشابه را ببینید!