عکس از گلی زیبا که شبیه به لب انسان است!

لب غنچه

عکس زیر گلی زیبا است که در جنگل های استوایی قاره امریکا مانند کاستاریکا و کلمبیا یافت می شود.این گل بسیار شبیه لب های انسان است.

عکس از گلی زیبا که شبیه به لب انسان است! عکس از گلی زیبا که شبیه به لب انسان است!

مطالب مشابه را ببینید!