مسجد بسیار زیبای معلق روی آب

 این مسجد به نام مسجد الرحمه نام گذاری شده که مردم آن را مسجد فاطمه الزهرا خطاب می کنند. “مسجد شناور” نیز دیگر نام این عبادتگاه است زیرا از چهار طرف این مسجد در دریا قرار دارد.
در این مسجد از سبک های معماری جدید و قدیم و معماری اسلامی استفاده شده و روزانه میزبان تعداد زیادی از نمازگزاران و گردشگران است.بسیاری از گردشگران ترجیح می دهند در هنگام طلوع و غروب آفتاب به بازدید از مسجد بپردازند زیرا در این هنگام، نور خورشید و دریا، زیبایی ویژه ای به این مسجد می دهند.

مسجد نه تنها فضای بزرگی برای عبادت دارد بلکه شامل مکان هایی برای وضو، سرویس های بهداشتی و سالن هایی مجزا و مجهز برای عبادت نیز می شود.

مسجد معلق,مسجد زیبا
مسجد معلق,مسجد زیبا
معماری اسلامی,بناهای اسلامی
مسجدی زیبا,معماری اسلامی
مسجدی زیبا,معماری اسلامی
مسجدی زیبا,معماری اسلامی
مسجدی زیبا,معماری اسلامی
مسجدی زیبا,معماری اسلامی
مطالب مشابه را ببینید!