یک زن در اتوبوس لندن زایمان کرد!

زایمان در اتوبوس

يك زن جوان كه سوار اتوبوس عمومي شهر لندن بود، داخل اتوبوس نوزادش را به دنيا آورد. راننده اتوبوس هنوز از اين واقعه شوكه است.

به گزارش جام جم به نقل از سودانفو، ونتلي هويت 47 ساله راننده اتوبوس به اين زودي اين خاطره دوران حرفه اي اش را فراموش نخواهد كرد. طي 12 سال رانندگي در سيستم اتوبوس راني شهر لندن او هرگز با چنين واقعه اي مواجه نشده بود.

يك زن باردار سوار اتوبوس شد، امري بسيار عادي و پيش و پا افتاده. اما چند دقيقه بعد زن دچار درد زايمان شد. راننده فورا اورژانس را مطلع كرد. هنگامي كه امدادگران از راه رسيدند ونتلي هم ناگزير شد به آنها كمك كند.

ونتلي مي گويد: هركاري كه پرستار از من خواست انجام دادم و 25 دقيقه طول نكشيد كه نوزاد به دنيا آمد.

راننده اتوبوس پس از دو سه روز مرخصي براي بيرون آمدن از شوك ناشي از اين واقعه سركارش بازگشت.

او مي افزايد: هرگز اين روز را فراموش نخواهم كرد.

ونتلي كه چند روز بعد به ديدن مادر و فرزند به بيمارستان هومرتون رفت، تاييد مي كند: نوزاد يك پسر كوچولوي دوست داشتني است. اما من هنوز هم از سرعت اين زايمان حيرت زده ام.

مطالب مشابه را ببینید!