عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی

عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی

 احمدرضا عابدزاده این روزها در ایالت کالیفرنیای آمریکا مربی دروازه بانی چند دختر جوان است تا شاید آنها در سال های بعد به تیم دختران آمریکا برسند. عکس ها در صفحه شخصی او آپلود شده است.

عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی
عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی

عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی
عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی
عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی
عکس عابد زاده در حال آموزش به دختران آمریکایی

نوشته های مشابه