اقدام عجیب خانم برای برگشت خواستگارش+عکس

خانم “سم وارد” 41 ساله در پاسخ درخواست آشنايي يک آقاي متين و موقر پاسخ منفي داده و حالا پشيمان شده است و سعي ميکند هرطور شده اين مرد را پيدا کند.

خواستگاری زن

داستان از اين قرار است که اين زوج همديگر را در يک فروشگاه و هنگام برداشتن آخرين بسته دونات شکلاتي موجود در قفسه ديده اند از آنجايي که هردو طرفدار اين نوع شيريني بودند خانم “وارد” تقاضا ميکند آقا اجازه دهد که او اين بسته را بردارد  و آقاي خواستگار که ظاهرا شيفته اين خانم شده بود ميگويد در صورتي قبول ميکند که او هم دعوت وي براي صرف يک فنجان قهوه جهت آشنايي بيشتر قبول کند.
اين خانم خجالتي هم درآن لحظه اين دعوت را رد ميکند اما زماني که به خانه باز ميگردد از اين تصميم پشيمان ميشود و تصميم ميگيرد هرطور شده او را دوباره پيدا کند. به همين دليل يک يادداشت بزرگ  روي باغچه منزلش نصب ميکند که باعث به شهرت رسيدنش شده است و اميدوار است از اين طريق بتواند خواستگارش که حتي نامش را هم نميداند پيدا کند.
او در اين يادداشت نوشته است: من يک دونات شکلاتي ام بيا و من را بردار. او ميگويد مرد مورد نظرش حتما از اين طريق او را خواهد شناخت و دوباره باز خواهد گشت./پرداد

خواستگاری

مطالب مشابه را ببینید!