عکسهای ادل در مراسم اسکار 2013

آدل

پس از موفقیت های بسیاری که ترانه فیلم «اسکای فال» برای ادل به ارمغان آورد، بامداد امروز در هشتاد و پنجمین مراسم اسکار افتخاراتش تکمیل و جایزه اسکار هم به دیگر جوایز او اضافه شد.
بامداد امروز در هشتاد و پنجمین مراسم اسکار کلکسیون افتخارات «ادل» با دریافت نخستین جایزه اسکارش تکمیل شد. این خواننده مشهور جایزه خود را برای اجرای ترانه‌ فیلم «اسکای فال» از مجموعه فیلم‌های جیمز باند به دست آورد. این ترانه جایزه‌های متعدد دیگری همچون گلدن گلوب را هم برای ادل به همراه داشت.
ادل که پس از مادر شدن مدت زیادی را خارج از صحنه اجرا گذرانده بود، با اجرا در مراسم اسکار به این سکوت نیز پایان داد.
او پیش از مراسم گفته بود نگرانی‌های زیادی برای این اجرا دارد چراکه بعد از مدت‌ها می‌خواهد در چنین مراسم مهمی به روی صحنه برود.

آدل آدل آدل آدل

مطالب مشابه را ببینید!