مجله تاپ‌ناز‌

دختر افغانی به عنوان زیباترین دوشیزه بلژیک انتخاب شد +تصاویر

مدینه حمیدی دختر افغانی الاصل ساکن بلژیک به عنوان نماینده رسمی کشور بلژیک در دوره 12 مراسم دوشیزه زمین 2012 معرفی شد.این مراسم در 24 نوامبر در شهر مانیل فیلیپین برگزار می شود.

از مدینه سوال کردند که چه پروژه و هدفی برای حفظ محیط زیست داری؟

من کار خود را از مدارس شروع می کنم.قصد دارم که در مورد انرژی سبز و پاک اطلاع رسانی کنم.من سعی دارم که دانش اموزان را متقاعد کنم که انرژی های پاک بسیار سودمند هستند . آسیبی به محیط زیست نمی زنند.بهتر است فرهنگ سازی را از کودکان شروع کنیم زیرا کودکان آینده ساز هستند.

نکته : هدف از برگذاری مراسم دوشیزه زمین، حفظ محیط زیست و سلامت کره خاکی است و دوشیزه برگزیده باید طی یک سال برای حفظ کره زمین و فرهنگ سازی تلاش کند.

مدینه حمیدی

دوشیزه زمین بلژیک

دختر شایسته افغانی

دختر زیبای افغانستان

دختر زمین افغانستان

دختر افغانی

دختر افغانی

دختر زمین بلژیک

دختر زیبای افغانستان

مدینه حمیدی

مطالب مشابه را ببینید!