عکس علی کریمی در دوران سربازی!

علی کریمی در اواسط دهه هفتاد دوران سربازی خود را در تیم فتح تهران گذارند. وی را در عکس در کنار حسن خان محمدی بازیکن سابق پرسپولیس مشاهده می کنید.

علی کریمی

مطالب مشابه را ببینید!