کیت میدلتون هم نقاش شد! +عکس

اخيرا از نخستین تصوير رسمی نقاشي شده “کيت مديلتون” رونمايي شد که انتقادات زيادي را به همراه داشت. اين تصوير که وي را در لباس نامزدي اش در سال 2011نشان ميدهد به گفته منتقدان رنگ پريده ، معمولي و فاقد ارزش هنري است.

 نقاشی کیت میدلتون

در جديدترين اقدام تعدادي هنرمند خلاق با استفاده از فتوشاپ به دستکاري اين تصوير پرداخته و تصاوير جالب اما طنزآلودي از آن ساخته اند که دنياي مجازي را مثل يک طوفان با سرعت در نورديده است.
اين درحالي است که خود “کيت ميدلتون” از نتيجه راضي بوده و نقاشي خود را “شگفت انگيز” توصيف کرده بود. اما به نظر ميرسد که ديگران نظر مشابهي با او در اين زمينه ندارند.
بعضي ها معتقدند اين تصوير وي را بسيار مسن تر از سن واقعي اش نشان ميدهد و بعضي ديگر ميگويند”پال امسلي” نقاش اين تصوير او را بسيار حزن آلود کشيده است در حاليکه مدلي که از روي آن نقاشي شده است چهره خندان “کيت ميدلتون” را نشان ميدهد
وقتي “کيت ميدلتون” براي اولين بار در نماشگاه تصوير خود را مشاهد.ه کرد آن را شگفت انگيز و عالي توصيف کرد اما منتقدان معتقد هستند اين کار وي تنها از روي ادب و احترام صورت گرفته و اين تابلوي نقاشي فاقد ارزش هنري است.

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

 کيت ميدلتون,تصویر نقاشي شده کيت ميدلتون,نقاشی کيت ميدلتون

منبع:pardad.ir

مطالب مشابه را ببینید!