خواهران شگفت انگیز چینی +عکس

خواهران عجیب چینی

 

خواهران غریب چینی +عکس

برای سال های زیادی است که “باو لولین” در خیابان با فرد دیگری اشتباه گرفته می شود و او را با نام دیگری صدا می کنند.

در این موارد او چندین بارتوسط افراد مختلف با نام دیگری صدا زده شده بود و حتی به سفرهای مختلف دعوت شده بود. در بعضی مواقع حتی افرادی با او دعوا هم کرده بودند.

او در این مدت با نام “یانفی” به اشتباه صدا زده می شد ولی یکبار تصمیم گرفت به دنبال این فرد برود و از همین رو آدرسی از او پیدا کرد و به آن جا رفت و در نهایت شگفتی خواهر دوقلوی خودش را پیدا کرد.

این دو از زمان تولد از یکدیگر جدا شده بودند و در روز دوشنبه بعد از 24 سال دوری از هم بار دیگر همدیگر را پیدا کردند. یکی از خواهر ها می گوید در اولین لحظه حس کردم در آینه نگاه می کنم.

اما شگفتی ها به اینجا ختم نمی شود چرا که هر دوی آن ها در سال 2007 ازدواج کردند و نام شوهر هر دوی آن ها نیز “بن” است و در نوع غذاهایی که دوست دارند نیز شبیه به هم هستند.

این خواهرها بعد از به دنیا آمدن توسط خانواده های مختلف به سرپرستی قبول شده بودند و به همین علت این همه مدت از یکدیگر دور بودند./باشگاه خبرنگاران

مطالب مشابه را ببینید!