مرد سوسک خور آمریکایی درگذشت!

سوسک

برنده مسابقه سوسک خوری در ایالت فلوریدا آمریکا، زمان کمی بعد از مسابقه درگذشت.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، در این مسابقه که جمعه هفته گذشته در منطقه دیرفیلد بیچ فلوریدا برگزار شد، برنده مسابقه پس از بلعیدن ده ها کرم و سوسک زنده درگذشت.
محل برگزاری مسابقه در فروشگاه بن سیگل رپتایل در فاصله شصت کیلومتری شمال میامی قرار داشت و سی نفر در آن شرکت داشتند. جایزه مسابقه نیز یک مار پیتون بود.
ادوارد آرکبالد، برنده سی و دو ساله مسابقه اندکی پس از پایان رقابت، مقابل فروشگاه بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. با این حال، هیچ یک از دیگر شرکت کنندگان در مسابقه بیمار نشده اند. مالک فروشگاه بن سیگل می گوید مرگ وی شوکه کننده بود. 
ادوارد، مرد خیلی خوبی بود.
ما همان شب با او آشنا شدیم، اما همه کارکنان اینجا از او خیلی خوششان می آمد.
بنا به روزنامه میامی هرالد، جایزه بزرگ مسابقه سوسک خوری به نام ادوارد آرکبالد کنار گذاشته شده است و به وراث خواهد رسید. وکیل سیگل نیز در بیانیه ای اعلام کرد همگی شرکت کنندگان در مسابقه با امضاء تعهد نامه ای مسئولیت شرکت در این رقابت منحصر به فرد و غیر معمول را بر عهده گرفته اند.
در این بیانیه آمده است سوسک های خورده شده نیز به طور خانگی و در محیط ایمنی به عنوان حشرات خوراکی پرورش یافته اند.

مطالب مشابه را ببینید!