مجریان برنامه آمریکن آیدل با هم دعوا می کنند!

ماریا کری

ماریا کری: داوران امریکن آیدل با هم دعوا می کنند!

ماریا کری قبول دارد که روابط داوران امریکن آیدل همیشه خوب نیست .

این خواننده که در طول مراحل آزمون این برنامه استعداد ، با نیکی میناژ مشاجرات و درگیریهای زیادی داشت می گوید ، چهار داور این برنامه از جمله کیت اربن و رندی جکسون گاهی در مورد شرکت کنندگان اختلاف نظر زیادی دارند.

” گاهی اوقات ما مجبوریم با هم مخالفت کنیم و بگوییم ، صبر کن این شخص استعداد خاصی دارد ! شاید تو آن را نمی بینی .”

“یا بگوییم ،شاید استعداد این فرد کمی فراتر از درک توست ، اما یک چیز فوق العاده عالی در مورد او وجود دارد.”

اگرچه داوران این برنامه همیشه با هم مخالف نیستند.

ماریا در ادامه حرفهایش گفت:” البته ما درباره بیشتر شرکت کنندگانی که انتخاب شده اند و حالا اینجا هستند هم عقیده ایم و اتفاق نظر داریم ! واقعا” از اینکه آنها انتخاب شده اند و حالا اینجا هستند خوشحالیم.. همه ما احساس می کنیم که آنها هم از لحاظ شخصیت و هم از نظر استعداد خیلی بالاتر از حد متوسط هستند.”/آفتاب

مطالب مشابه را ببینید!