مجله تاپ ناز / گالری تصاویر / 🤴 عکس بازیگران / امیر جعفری در کنار ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی

امیر جعفری در کنار ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی

3 تصویر از امیر جعفری در کنار پیشکسوتان عرصه سینمای ایران را مشاهده می کنید.

امیر جعفری و ناصر ملک مطیعی

ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی

بهروز وثوقی - ناصر ملک مطیعی - امیر جعفری

منبع : تماشاچی

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0