امیر خان و مادر ایرانی اش به مکه رفتند

امیر خان

امیرخان ستاره سینمای هند که با فیلم دل اوج گرفت, گفته میشود ریشه ایرانی دارد و مادرش اصالتا ایرانی است , مسلمان بوده ، در سفر حج، مادرش را همراهی کرد.
مطالب مشابه را ببینید!