مجلس ترحیم مادر امیر قلعه نوعی+تصاویر

مجلس ترحیم مادر امیر قلعه نوعی بعد از ظهر امروز شنبه در مسجد نور برگزار شد.
امیر قلعه نویی

مطالب مشابه را ببینید!