مبلغ عیدانه افزایش یافت

سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: در نشستی که رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس، هیئت رئیسه و اعضای دولت با مقام معظم رهبری داشتیم ، معظم له تاکید فرمودند با توجه به افزایش هزینه های قاطبه مردم در آستانه ورود به سال نو، مبالغی به عنوان عیدی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا جلسات مشترک دولت و مجلس با حضور رؤسای دو قوه تشکیل شد و به این تصمیم مشترک رسیدیم که در ماه اسفند مبالغی را به حساب خانوارها و افراد واریز کنند.
ابوترابی فرد گفت: آنچه ما به تصمیم رسیدیم این بود که تقریباً مبلغی بین 80 تا 100 هزار تومان برای هر نفر تخصیص داده شود آن هم برای همه دهک ها پیش بینی شود و پرداخت گردد.
وی افزود: این مبلغ قطعی است منتهی با توجه به اینکه دهک های پایین جامعه باید کمک بیشتری را داشته باشند متناسب با نیاز دهک های پایین تر ، پرداختی به آنها مقدار بیشتری خواهد بود.
نایب رئیس مجلس گفت: برای دهک های بالاتر هم مبالغی تخصیص داده می‌شود که در مجموع بین 80 تا 100 هزار تومان است.

مطالب مشابه را ببینید!