مجله تاپ‌ناز‌

یک تست هوش جالب

جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟(اعداد را از راست به چپ بخوانید)
۱۰, ۲۰, ….., ۱۵, ۱۰۰۰, ……, ۱۶

عجله نکنید!
کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید
نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست!
برای دیدن جواب صحیح بروید پایین.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۱۰, ۲۰, ۳, ۱۵, ۱۰۰۰, ۶۰, ۱۶
ده بیست سه پونزده، هزار و شصت و شونزه!!
راستی اون قضیه‌ی سمت راست مغز رو هم جدی نگیرید!:))

بیشتر در بخش تست هوش

مطالب مشابه را ببینید!