عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن

عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن

آنجلینا جولی و برادپیت و همراه با فرزندانشان پکس 9 ساله و دوقلوهای 5 ساله ویوین و ناکس در فرودگاه Haneda توکیو ژاپن دیده می شوند.
هفته قبل در لس آنجلس iPad  مدوکس پسر 11 ساله برادجولی از داخل ماشین آنها دزدیده شد.

عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن

عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن
عکسهای جدید آنجلینا جولی و خانواده اش در ژاپن

نوشته های مشابه