پفک با طعم مورچه ! +عکس

در پفک خریداری شده از سوی یکی از مشتریان تعداد زیادی مورچه وجود داشت.

خبرگزاری مهر با اعلام این خبر و انتشار تصاویر این بسته پفک نوشت، نام و برند شرکت ایرانی تولید کننده این پفک(اسنک) جهت پی گیری نهادهای نظارتی در دفتر خبرگزاری موجود است.

 پفک پفک پفک پفک

مطالب مشابه را ببینید!