این انسان ها بدون وسیله ای به هوا میروند! +عکس

شاید تا به حال اطلاعاتی در مورد مرتاض های هندی شنیده باشید.این افراد کارهای عجیب غریبی انجام می دهند که انسانهای معمولی قادر به انجام این کارها نیستند.

یکی از جالبترین کارهایی که انجام میدهند نشستن در هواست که فقط از طریق یک عصا به زمین وصل شده اند!

البته شاید نوعی کلاهبرداری باشد و ما در عکس آخر نحوه احتمالی این کلک را برای شما مشخص کرده ایم.

مرتاض هندی
مرتاض هندی

نشستن در هوا
نشستن در هوا
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی
مرتاض هندی

مطالب مشابه را ببینید!