پیشنهاد اصغر فرهادی به علی کریمی

پیشنهاد اصغر فرهادی به علی کریمی ….

پیشنهاد اصغر فرهادی به علی کریمی

تماشا: اصغر فرهادی به علی کریمی پیشنهاد بازی در فیلم آینده اش را داد.

اصغر فرهادی که به تازگی برنده جایزه اسکار شده است، برای ساخت فیلم آینده اش از علی کریمی دعوت کرد تا در دفتر کارش با هم مذاکراتی داشته باشند.

از قرار معلوم فرهادی تصمیم گرفته قسمتی از زندگینامه علی کریمی را به صورت فیلم روی پرده ببرد.

شنیده می شود نام فیلم «اسطوره های سرزمین من» است که به زندگی افراد مشهور تاریخ ایران اختصاص دارد.

ظاهرا در این فیلمنامه به زندگی مصدق، امیرکبیر، تختی و تعداد زیادی از مشاهیر ایرانی پرداخته شده است.

مطالب مشابه را ببینید!