عکسهای بازیگران فیلم دهلیز

بازیگران در نمایش فیلم دهلیز به نفع زندانیان دیه

هانیه توسلی

هانیه توسلی

حسین پورشیرازی,فاطمه معتمد آریا

حسین پورشیرازی,فاطمه معتمد آریا

مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی

احسان علیخانی

احسان علیخانی

مهتاب کرامتی و هانیه توسلی

مهتاب کرامتی و هانیه توسلی

محسن قاضی مرادی و همسرش مهوش وقاری – فاطمه معتمد آریا

محسن قاضی مرادی و همسرش مهوش وقاری – فاطمه معتمد آریا

احسان علیخانی – بهروز شعیبی – رضا عطاران

احسان علیخانی – بهروز شعیبی – رضا عطاران

رضا عطاران – حسن پورشیرازی

رضا عطاران – حسن پورشیرازی

رضا عطاران

رضا عطاران

بهنوش بختیاری

بهنوش بختیاری

بهروز شعیبی (کارگردان دهلیز ) هانیه توسلی

بهروز شعیبی (کارگردان دهلیز ) هانیه توسلی

احسان کرمی

احسان کرمی

مطالب مشابه را ببینید!