مرد اتریشی با سرعت 1117 کیلومتر دیوار صوت را شکست +عکس

فیلیکس بامگارتنر اتریشی توانست با پرش از جو زمین دیوار صوتی را بشکند و رکورد جهان را پس از 52 سال جابجا کند.

در این پرش که امشب در شهر رزول نیومکزیکو صورت گرفت فیلیکس توانست از ارتفاع 39 کیلومتری زمین یک سقوط آزاد موفق را داشته باشد.
در این پروژه علمی ورزشی که با همکاری ناسا انجام شد ابتدا فیلیکس را با یک سفینه ای شبیه بالن و از جنس ابریشم به فضا فرستادند که او توانست در کمتر از ده دقیقه و با سرعت 1173 کیلومتر در ساعت به زمین برگردد. بامگارتنر اولین انسانی لقب گرفت که توانست دیوار صوتی را بدون استفاده از وسایل پروازی بشکند.

رکورد سقوط آزاد متعلق به جو کیتینگر خلبان بازنشسته نیروی هوایی آمریکا بود. او در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) از بالنی در ارتفاع ۳۱ کیلومتری سطح زمین به پایین پرید.

کیتینگر، پیرمرد هشتاد ساله بازنشسته، عضوی از تیم پرش بامگارتنر است و تنها صدایی بود که با او در صعود ۱۰ دقیقه ای ارتباط داشت.

پرش از ارتفاع

پرش از ارتفاع

فیلیکس بامگارتنر

فیلیکس بامگارتنر

مطالب مشابه را ببینید!