عکس از زیباترین حشره دنیا

این موجود یکی از زیباترین حشرات در جهان است که با تغییر رنگ بدن ، خود را استتار می کند. این حشره با جمع کردن چهاردست و پا، خود را شبیه گل و گیاهی که بر روی آن نشسته است ، در می آورد و بیشتر در کشورهای مالزی و اندونزی دیده می شود.

حشره زیبا
حشره زیبا
مطالب مشابه را ببینید!