ساخت مجسمه های زیبا با موز! +عکس

هنرمند با استعداد ژاپنی کیسوکه یامادا شکل های سه بعدی بسیار زیبایی را بر رو میوه موز پدید آورده است که واقعا دیدنی و شگفت انگیز هستند.

ساخت مجسمه های زیبا با موز


ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز ساخت مجسمه های زیبا با موز

 

مطالب مشابه را ببینید!