زن ایرانی در میان 100 زیبا روی جهان +عکس

زن ایرانی در میان 100 زیبا روی جهان +عکس

سارا شاهی

سارا شاهی که نام سابقش آهو جهانسوز آخرین بازمانده خاندان فتحعلی شاه قاجار می باشد و هم اکنون در کشور آمریکا به عنوان بازیگر فعالیت می کند
سارا شاهی امسال توسط مجله maxim که لیست 100 زن زیبای جهان را منتشر می کند توانست به رتبه 33 دست یابد. او سال گذشته رتبه 36 را کسب کرده بود.

سارا شاهی

مطالب مشابه را ببینید!