مجله تاپ‌ناز‌

سخنان زیبا از امام سجاد (ع)؛ احادیث و جملات آموزنده زین العابدین

سخنان زیبا از امام سجاد (ع)؛ احادیث و جملات آموزنده زین العابدین

سخنان و اجادیث امام سجاد

در این بخش مجموعه سخنان زیبا از امام سجاد (ع) و احادیث آموزنده زین العابدین را گرداوری کرده ایم.

من قنع بما قسم الله له فهو من أغنی الناس.

هر کسی که قانع باشد به آنچه که خدا تقسیم می کند برای او، پس او از ثروتمندترین مردم است.

عجبت لمن عمل الدار الفناء و ترک دار البقاء.

تعجب می کنم از کسی که عمل انجام می دهد برای دنیای فانی در حالی که آخرت را ترک کرده است.

سخنان زیبا از امام سجاد (ع)؛ احادیث و جملات آموزنده زین العابدین

التارک للأمر بالمعروف و النهي عن المنکر کنابذ کتاب الله وراء ظهره.

کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر خود قرار داده است.

أفضل العبادة عفّة البطن و الفرج.

بالاترین عبادت پاک نگه داشتن شکم و فرج است.

إیاک و الابتهاج بالذنب فإن الابتهاج به أعظم من رکوبه.

بر حذر باش از خوشحال شدن از گناه به درستی که خوشحال شدن به سبب گناه از انجام آن بدتر است.

ثلاث منجیات للمؤمن: کف لسانه عن الناس و اغتیابهم، واشغاله نفسه بما ینفعه لآخرته و دنیاه و طول البکاء علی خطیئته.

سه چیز باعث نجات مومن می شود: جلوگیری زبان از مردم و غیبت کردن از آنان، و مشغول کردن خود به آنچه نفع می رساند انسان را در دنیا و آخرت، و گریه زیاد بر اشتباهاتش.

سخنان زیبا از امام سجاد (ع)؛ احادیث و جملات آموزنده زین العابدین

نظر المؤمن في وجه أخیه المؤمن للمودّة و المحبّة له عبادة.

نگاه کردن مؤمن در چهره دوست مؤمنش از روی محبت و دوستی عبادت است.

و حین سئل ما بال المتهجّدین باللیل من أحسن الناس وجهاً؟ فقال: لأنهم خلوا بالله فکساهم الله من نوره.

هنگامی که سئوال شد از حضرت چرا شب زنده داران از خوش سیماترین مردم هستند؟ حضرت فرمودند: چرا که آنان با خدا خلوت کرده اند و خداوند آنان را با نور خود می پوشاند.

إیاک و مصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعوناً في کتاب الله عزّوجل.

بر حذر باش از هم صحبت شدن با قاطع رحم پس به درستی که من او را در قرآن از لعنت شدگان یافتم.

مطلب مشابه: جملات تبریک ولادت امام سجاد (ع)؛ متن و شعر در وصفه امام زین العابدین

سخنان زیبا از امام سجاد (ع)؛ احادیث و جملات آموزنده زین العابدین

ابن آدم إنک لا تزال بخیر ما کان لک واعظاً من نفسک و ما کانت المحاسبة من همّک… ابن آدم إنّک میت و مبعوث و موقوف بین یدي الله فأعد جواباً.

ای فرزند آدم به درستی که تو نمی توانی خیری را که برای تو است از خود زائل کنی مادامی که سفارش کننده ای در خود داری و نمی توانی مشکلات خود را حساب کنی… ای فرزند آدم همانا تو می میری و مبعوث می شوی و می ایستی در مقابل خداوند متعال پس جوابی برای خود مهیا کن.

مطالب مشابه را ببینید!