عکس های دیده نشده از پشت صحنه جدایی ناد از سیمین

کافه سینما عکس های دیده نشده ای از پشت صحنه فیلم “جدایی نادر از سیمین” منتشر کرده است. این تصاویر توسط بابک کریمی بازیگر نقش قاضی در دادگاه گرفته شده است.

جدایی نادر از سیمین

جدایی نادر از سیمین

جدایی نادر از سیمین

جدایی نادر از سیمین

پشت صحنه جدایی نادر از سیمین

پشت صحنه جدایی نادر از سیمین

پشت صحنه جدایی نادر از سیمین

پشت صحنه جدایی نادر از سیمین

مطالب مشابه را ببینید!