عکس هایی از پشت صحنه سریال شمیم عشق

عکسهایی ا پشت صحنه سریال شمیم عشق را مشاهده می کنید.

بوراک حکی، مرات اونالمیش, بیرجه آکالای و بقیه بازیگران سریال ترکی را مشاهده می کنید.

یوسف و حوا
مرات اونالمیش (یوسف) سال 2011 با بیرجه آکالای (حوا) ازدواج کرد.

پشت صحنه سریال شمیم عشق
پشت صحنه سریال شمیم عشق
حوا و یوسف
حوا و یوسف
بواک حکی در شمیم عشق
بواک حکی در شمیم عشق
بازیگران سریال شمیم عشق
بازیگران سریال شمیم عشق

مطالب مشابه را ببینید!