بهترین ورزش ها و حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

بهترین ورزش ها و حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

اگر زیاد پشت کامپیوتر می نشینید باید به سلامت خود بیشتر اهمیت بدهید هم مراقب سلامت خود باشید و هم به خوش اندام بودن خود اهمیت بدهید، در این مطلب ورزش های مناسب هنگام کار کردن با کامپیوتر را برای شما آماده کرده ایم.

ورزش مناسب حین کار کردن با کامپیوتر

اگر مدت زمانی زیادی با کامپیوتر کار می کنید ولی حرکت های اصلاحی را انجام نمیدهید و مراقبت های مهم از بدن را رعایت نمی کند ممکن است برای شما مشکل آفرین شود پس برای حفط سلامت خود باید این مراحل را دنبال کنید :

حرکات خوب و اصلاحی برای افادری که با کامپیوتر کار می کنند

درست بنشینید:
اولین کاری که باید انجام بدهید درست نشستن است. باید کمر در حالت صاف قرار داشته باشد و اصلا نباید غوز کنید.
انجام حرکات اصلاحی
حرکت گردن:
گردن باید در حالت صاف قرار بگیرد و سر را آرام به عقب و جلو حرکت دهید و بعد از 10 بار انجم این جرکت، جهت حرکت سر را به سمت چپ و راست تغییر دهید.
شانه ها:
شانه ها را به سمت عقب و جلو با حالت غلط حرکت دهید این جرکت فشار کار را بر روی شان های شما تسکین می دهد.
بهترین ورزش ها و حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

بهترین حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

بازو و شانه ها:
بهترین حرکت برای بازوها و شانه ها این است که دستها را در مقابل سینه روبروی هم قرار دهید و از هم دور کنید و دوباره به هم بنزدیک کنید این حرکت برای جلوگیری از افتادگی سرشانه ها و ضعف عضلات بازو خیلی مفید است.
حرکت دوم شانه:
دست ها را بر روی شانه ها قرار دهید و کتف ها را به صورت چرخشی به سمت عقب و جلو بچرخانید.
بهترین ورزش ها و حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

حرکت خوب برای ورزش دادن کمر

کمر:
دست های خود را به حالت 90 درجه در کنار بدن خود قرار دهید و بدون اینکه دست ها را خم و راست کنید به وسیله کمر البته به صورتی که انگار می خواهید پشت ر را نگه کنید به طرفین حرکت کنید.
یک بند مثل عکس برادارید و در حالت ایستاده با دستهایتان در پشت سر نگه دارید.
پاها را کمی از هم فاصله دهید.
به همان حالت که دست ها پشت سر و پاها باز هستند به سمت پایین خم شوید به گونه ای که بدن شما در حالت 90 درجه قرار بگیرد دوباره به حالت صاف و قبلی بازگردید.
بهترین ورزش ها و حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

نکاتی هنگام کار کردن با کامپیوتر

راه بروید:
برای بازگشت گردش خون به حالتی که تمام اعضای بدن براحتی در جریان باشند باید از جا بلند شوید و چند دقیقه راه بروید این کار برای تمام اعضای بدن شما بعد از کار کردن با کامپیوتر ضروری است.
چشم ها راببندید:
بعد از نیم ساعت کار کردن با کامپیوتر بهتر است استراحت کنید و دست ها خود را مقابل چشم ها قرار دهید تا چشم ها شما ضعیف نشوند و تقویت شوند.

بهترین ورزش ها و حرکات ورزشی هنگام کار کردن با کامپیوتر

حرکاتی مفید برای بدن

عادات خوب و دوست داشتنی بدنتان را انجام دهید:
بهترین حالت برای ریلکش شدن بدن کشیدن چند نفس عمیق و نوشیدن یک لیوان آب در فواصل زمانی درست است و بسیار ضروری است.
مطالب مشابه را ببینید!