اولین موتور پرنده ساخته شد+عکس

شرکتی در کالیفرنیا دست به ساخت موتورهایی زده که روی سطح زمین قرار ندارند و تقریبا پرواز می کنند.

این موتور از یک موتور و دوفن بزرگ ساخته شده است و می توان ارتفاع و سرعت را هم تغییر داد.

موتور پرنده

موتور پرنده

موتور پرنده

موتور پرنده

موتور پرنده

موتور پرنده

مطالب مشابه را ببینید!