اعدام با کِش، تفریح جدید در ایران +عکس

یکی از تفریحاتی که به تازگی در ایران نیز باب شده است ، بانجی جامپینگ است ، تفریحی که به طنز از سوی برخی “اعدام با کش و از پا ” خوانده می شود!

تفریح با کش
تفریح با کش

تفریح جدید ایرانی ها
تفریح جدید ایرانی ها
تفریح جدید ایرانی ها
تفریح جدید ایرانی ها
تفریح با کش
تفریح با کش
تفریح با کش
تفریح با کش

مطالب مشابه را ببینید!