تبلیغات بر ضد احمدی نژاد در نیویورک+عکس

تبلیغات علیه احمدی نژاد در نیویورک+عکس
اتحاد علیه ایران هسته ای با بیلبوردهای تبلیغاتی به ضد تبلیغ علیه حضور احمدی نژاد در سازمان ملل پرداخت.
به گزارش مشرق ، گروه اتحاد علیه ایران هسته ای همانند سالهای گذشته با نصب اگهی در شهر نیویورک به تبلیغات منفی علیه حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نشست سازمان ملل پرداخت./مشرق

توهین به احمدی نژاد

توهین به احمدی نژاد

مطالب مشابه را ببینید!